Paris – Square des Bouleaux

Dit plein, ingericht in 1989 door Renzo Piano en Desvigne & Dalnoky heeft geen trappen, enkel een hellend vlak. Het heeft een publieke doorgang. Het is een niet regelmatig grid ingevuld met berken en een altijd groene plant, alsook werd gewerkt met 2 verhardingen.

Advertenties

Issoudun – Parc François-Mitterand

Dit park werd ingericht door Dalnoky & Desvigne. Het kader van het ontwerp is dat het landschap in zijn “omhulsels” behouden wordt en/of versterkt. Op deze plaats waren vroeger tuintjes van de bewoners van de stad, deze werden echter een voor een verlaten en dus werd er een park van gemaakt. De rivier snijdt het park in twee maar door de houten brug wordt de noord-zuidverbinding behouden.

Over de rivier hangt gedeeltelijk een “kader” die vol geplant staat met Irissen, in de winter blijft er een kleurig lijn-/vlakkenspel door het gekleurde grind van de bodem.

Paris – Parc de Bercy

Dit park bevind zich op een oud wijkdepot. Hiervan werden enkele dingen overgehouden en over de rest werd een nieuw grid gelegd om een organiserende structuur te voorzien. Deze structuur bestaat uit verschillende zones met een verschillende organisatie. De circulatie zit vooral in de grootschalige zone, een kleinere zone is bebost. Dit deel word ’s avonds afgesloten.

Het nieuwe grid, dat parallel ligt aan de Seine, is licht verschoven ten opzichte van het oude grid.

Dit park is verbonden met de Nationale Bibliotheek aan de overkant van de Seine via de Passerelle Simone-de-Beauvoir

Lyon – Place des Terreaux

Dit plein werd ingericht in 1994 door Christian Drevet en Daniel Buren. De gevel van het Sint-Pieterspaleis bepaalt het maatraster. Het plein bevat 69 fontainen en 14 zuilen, gedecoreerd in het bekende lijnenpatroon van Daniel Buren. Tussen deze zuilen is plaats gehouden voor de terrasjes van de café’s. Om de ondergrondse parking, ook met een werk van Daniel Buren, te kunnen bouwen werd de fontain, die oorspronkelijk voor het stadhuis stond, verplaatst naar zijn huidige locatie.